Řízení simulačního procesu

Funkce řešení Teamcenter pro řízení simulačních procesů jsou přímo určeny konstruktérům a analytikům. Využívání specifických dat ze simulací – společně s daty týkajícími se pracovních toků a řízení procesů v kompletně digitálním prostředí - umožňuje globálním konstrukčním týmům dosahovat podstatně vyšší efektivity.

Řízení a správa simulačních dat, sestav a změnový chřízení

Teamcenter lze nakonfigurovat výhradně ke správě a řízení CAE dat, případně k řízení simulačních dat v kontextu s produktovými daty. Teamcenter umožňuje snadno najít a znovu použít správná data pro simulační práci, a to včetně požadavků, projektů, stávajících modelů a výsledků dřívějších simulací. Při změně projektu je možné vizuálně porovnat a velmi rychle aktualizovat modely a sestavy založené na nejnovějším návrhovém obsahu.

Integrované pracovní toky simulací a 3D vizualizace

Teamcenter nabízí standardní pracovní postupy spuštění, monitorování, revize a schvalování simulací. Máte tedy jistotu, že výsledky budou včas k dispozici. Velice snadno lze nalézt údaje o veškeré simulační práci týkající se konkrétní varianty nebo konfigurace výrobku. Všichni členové týmu simohou interaktivně zobrazit strukturální, plynulé i rozfázované výsledky, aniž by bylo nutné používat expertních nástrojů.

Otevřená, bezpečná a škálovatelná platforma pro řízení simulace

Teamcenter disponuje škálovatelnou platformou, jež umožňuje snadnou konfiguraci a spuštění CAD aplikací a ukládání výsledků v rámci správného kontextu. Týmy roztroušené po celém světě mají díky řešení Teamcenter bezpečný přístup ke všem simulačním datům, což jim umožňuje tato data sdílet i s dodavateli a dosáhnout tak efektivnější spolupráce.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Teamcenter Řízení simulačního procesuTýmy zabývající se simulacemi mohou rychleji vyhledávat a opakovaně používat data, vytvářet správné modely a sestavy i rychleji reagovat na změny projektu, což vede k urychlení simulačních prací
  • Efektivní využití simulací vede ke zdokonalování výrobků, a to i díky integraci CAD aplikací v rámci širších produktových souvislostí či možnostem produktových týmů interaktivně vizualizovat výsledky simulace bez nutnosti používat specializované nástroje
  • Dochází k minimalizaci implementačních nákladů i rizik díky společné a bezpečné infrastruktuře řízení dat a otevřené, na standardech založené platformě, která dokáže integrovat vaše CAE aplikace
Nahoru