Řízení výrobního procesu

Funkce řešení Teamcenter pro řízení výrobního procesu umožňuje řídit výrobní data, procesy, zdroje i výrobní know-how ve stejném PLM prostředí, které používáte pro vývoj výrobků. Efektivním využitím těchto funkcí mohou konstrukční a výrobní týmy podstatně lépe spolupracovat a přispívat k vyšší efektivitě dosažené napříč celým životním cyklem výrobku. Jedinečné možnosti řešení Teamcenter umožňují uživatelům snazší vývoj nových výrobků a zavádění procesů pro optimalizaci nákladů i dosažení vytyčených produkčních cílů.

Jediný zdroj výrobního know-how

Teamcenter poskytuje jediný zdroj znalostí o výrobě, který zároveň přináší hospodárné a efektivní využívání hodnot plynoucích z konstrukčních návrhů i synchronizaci výrobních cílů v rámci souběžného pracovního toku. Umožňuje redukovat složitost procesů a zároveň urychlit dodání nových výrobků na trh.

Teamcenter Řízení výrobního procesuPokročilé řízení BOM/BOP

Teamcenter dokáže (na asociativní bázi) propojit informace o nákladech na materiál dle kusovníků (BOM) s náklady na zpracování (BOP). Máte možnost využít i další součásti řešení Teamcenter – funkce pro řízení konfigurací – sloužící pro znázornění fyzického rozložení všech činností týkajících se výrobní sestavy. Tento přístup nabízí záruku, že budete vždy používat správnou konfiguraci ve správném pracovním kontextu.

Řízení výroby a organizace výrobních procesů

Teamcenter poskytuje uživateli úzkou integraci s produktovým portfoliem Tecnomatix, díky níž je možné velice efektivně využívat výrobní i produkční data z celé řady řešení prodigitální výrobu. Teamcenter se vyznačuje otevřenou architekturou (SOA), která dokáže do PLM prostředí integrovat systémy CAM, ERP a MES. Poskytuje standardizované procesní šablony a automatizované pracovní instrukce k usnadnění přenosu plánovacích informací přímo do výrobního procesu.

Viditelnost výrobních zdrojů

S řešením Teamcenter můžete třídit různé výrobní zdroje (nástroje, příslušenství, stroje, roboty) a zavádět osvědčené postupy k řízení jejich využití. Integrované nástroje nabízejí možnosti simulace, vizualizace, analýzy a optimalizace rozložení výrobních zařízení a toku materiálů.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Teamcenter Řízení výrobního procesuProduktové a výrobní týmy mohou pracovat souběžně, čímž se doba plánování sníží o 0 až 50 %
  • Zvýšená produktivita a zlepšená podpora se opírají o efektivní provoz i konstrukční přístupy směřující k výrobě
  • Synchronizace nákladů na materiál a výrobu (BOM a BOP) umožňuje týmům lépe chápat produktové změny
Nahoru