Řízení mechatronického procesu

Teamcenter obsahuje funkce pro řízení mechatronických procesů, které umožňují vytvořit komfortní prostředí, v němž je možná spolupráce různých konstrukčních disciplín na vývoji elektromechanických výrobků sestávajících z mechanických, elektronických a kontrolních systémů (elektrická propojení).

Každá konstrukční disciplína funguje ve svém vlastním vývojovém prostředí a používá ty nejlepší nástroje k návrhu komponent. Integrací a kombinací stávajících nástrojů s dalšími aplikacemi nabízenými řešením Teamcenter, lze slučovat nástroje a procesy do jednoho integrovaného projekčního řešení, které umožňuje snižovat náklady a zvyšovat kvalitu. A to při současném zvýšení produktivity návrhových činností.

Teamcenter Řízení mechatronického procesuIntegrované řízení změn a procesů

Funkci řízení změn lze v systému Teamcenter využít k zavádění osvědčených pracovních postupů, které umožní interdisciplinárním týmům pochopit dopady změn, řídit revize i schvalovací procesy a provádět schválené produktové změny.

Vizualizace a spolupráce

Digitální modelování, analýzy a značení změn umožňují interdisciplinárním týmům společně zkoumat a vyhodnocovat široké spektrum výkonnostních a kvalitativních aspektů na úrovni integrovaného produktu.

Asociativita mechatronických požadavků

Teamcenter obsahuje funkci asociativity požadavků – umožňuje definovat, vyhledávat, zobrazovat a řídit vztahy, interakce a vzájemné závislosti mezi datovými elementy napříč různými doménami. Tento sdílený pohled na výrobek ruší bariéry mezi interdisciplinárními týmy. Jeho výsledkem je úspora nákladů, zlepšené plánování a vyšší kvalita.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Teamcenter Řízení mechatronického procesuŘízení mechatronických procesů probíhá v jednotném, integrovaném prostředí, které pomáhá zvyšovat produktivitu a sdružovat jinak oddělené disciplíny s cílem dosažení efektivnější vzájemné spolupráce
  • Pochopení elektromechanického výrobku v jeho celistvosti – i jaký vztah mají zákaznické a produktové požadavky na návrh jednotlivých komponent – podporuje rychlejší a lepší rozhodování.
  • Zástupci jednotlivých disciplín návrhového procesu mají jasný přehled, jak jejich práce ovlivňuje harmonogram vývoje výrobku a s tím spojené náklady, změny plánů a kvalitativních omezení
Nahoru