Řízení vzorů, obalů a značky

Tato funkce, integrovaná v produktovém portfoliu Teamcenter, umožňuje správu výrobků postavených na určitém vzoru. Dále umožňuje řídit a spravovat balení výrobků, včetně výtvarných motivů a řídit informace o značce v rámci jednotné PLM platformy. Data o skladbě výrobku, balení a značce byla tradičně uchovávána odděleně. Sjednocení těchto informací přináší firmám řadu výhod, zejména v rychlosti, produktivitě, úspoře nákladů či shodě s regulačními požadavky.

Řízení znalostí o značce

Teamcenter dokáže řídit informace o značce, jejích charakteristikách, komunikaci, souvisejících analýzách a hodnotách v rámci jednotné PLM platformy. Pružná definice hierarchie značky umožňuje smysluplnou organizaci informací o ní.

Teamcenter Řízení vzorůŘízení vzorů a receptů

Teamcenter dokáže řídit kompletní informace o vzoru daného výrobku v rámci jednotné PLM platformy. Umožňuje správu receptury na několika úrovních, takže lze ošetřit případné odchylky dle země, výrobního závodu nebo regionu. Formulovaný datový model výrobku a otevřená integrační strategie usnadňují spojení s populárními publikačními nástroji.

Řízení balení a designu

Všechny informace týkající se obalu i jeho grafické podoby lze nyní řídit v rámci jednotné PLM platformy. Požadavky na balení lze - společně s informacemi týkajícími se regulačního rámce - uložit a začlenit do vývojového procesu.

Řízení globálních specifikací

Teamcenter podporuje řízení specifikací v globálním měřítku díky zavádění jednotné PLM platformy. Specifikace si lze představit jako inteligentní, konfigurovatelné vztahy mezi objekty, které umožňují efektivní využití každého prvku ve specifikaci napříč celým životním cyklem výrobku i výroby.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Zvýšení produktivity díky prostředí pro spolupráci, které sjednocuje informace týkající se vzoru výrobku, balení, designu, značky a procesů s vašimi ostatními firemními aktivitami
  • Podpora včasných dodávek díky synchronizaci vývoje a realizace více samostatných produktů s jasně daným složením – při využití jejich konkrétního balení a informací o značceTeamcenter Řízení vzorů
  • Eliminace nákladného stahování výrobků z trhu díky začlenění požadavků a regulačních informací do všech procesů napříč životním cyklem výrobku
  • Výrazné snížení nákladů na vývoj a nákup materiálů prostřednictvím standardizace a opakovaného využití balení, grafických komponent, ingrediencí, surovin a informací o značce
  • Další růst hodnoty značky díky posílení celosvětového povědomí o konzistentnosti a efektivnosti u každého, kdo se značkou přijde do styku
Nahoru