Řízení obsahu a dokumentů

Teamcenter obsahuje integrované řešení pro řízení obsahu a dokumentů, které umožňuje řídit rozvoj a podporu dokumentace ve stejném PLM prostředí, jaké se používá u vývoje výrobků. Teamcenter umožňuje spravovat dokumenty jako strukturované položky, které lze snadno začlenit do harmonogramu uvádění výrobků na trh a opakovaně využívat pro různé potřeby.

Strukturované řízení obsahu

Teamcenter umožňuje autorům rozdělovat dokumenty do opakovaně použitelných částí, dostatečně velkých na to, aby byla ospravedlněna jejich další správa, ovšem zároveň dostatečně malých na to, aby je bylo možné opakovaně využívat v rámci různých případů. Teamcenter umí spravovat strukturovaný obsah vytvořený za pomoci autorských nástrojů ve formátech SGML/XML, a to v rámci jediného zdroje produktových a procesních informací PLM prostředí uživatele.

Teamcenter Řízení obsahuÚzce integrovaný grafický obsah

Teamcenter umožňuje úzce propojovat části nebo sestavy v produktové definici (například data ve formátu CAD) s ilustracemi v produktových dokumentech. Pokud pak dojde ke změně definice, Teamcenter provede automatickou aktualizaci v produktových dokumentech a ukáže místa, kde se ilustrace objevuje. Poskytne autorizovaným uživatelům příležitost tutozměnu posoudit - a buď potvrdit nebo zamítnout.

Automatizované dokumentační procesy

Dokumentační týmy mohou využít integrovaných funkcí pro řízení pracovních toků k optimalizaci změnových procesů a zavádění postupů zaměřených na konkrétní cílové skupiny (například poskytnout správný dokument správné cílové skupiněve správné fázi životního cyklu výrobku).

Rozšířená podpora systému Microsoft Office

Teamcenter poskytuje uživateli snadno konfigurovatelné šablony,které mohou publikační týmy využít k vytváření dokumentů odpovídajících aktuálním požadavkům na obsaha formát. Uživatel má k dispozici i automatické formátovací a revizní nástroje, které celý proces urychlují a výrazně zefektivňují.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Teamcenter Řízení obsahuZvýšení produktivity díky využití formátů SGML/XML pro rychlou publikaci dokumentů k různým variantám produktů
  • Posílení úspěšnosti uvádění výrobků na trh synchronizací výsledků práce dokumentačního a vývojového týmu v jediném PLM prostředí
  • Snížení nákladů na vytváření dokumentace díky opakovanému využití obsahových komponent a podpoře více výstupních formátů
  • Zvýšení produktivity práce uživatele začleněním podpory systému Microsoft Office do stávajícího PLM prostředí
Nahoru