Řízení kusovníků

Dnešní společnosti se potýkají se stále vyšší složitostí výrobků, se segmentovanými trhy, novými technologiemi i osobními preferencemi zákazníků. Funkce řízení kusovníků (BOM, Bill-of-Materials) umožňuje řídit řadu složitých vztahů díky maximálnímu přehledu o definici výrobků i jejich vývoji během celého životního cyklu. Přesnost informací v kusovnících můžete udržovat díky funkcím řešení Teamcenter.

Konfigurace výrobku a řízení podnikových kusovníků

Teamcenter lze využít ke sjednocení celé produktové nabídky i podpoře opakovaného využití již existujících návrhů. K dispozici jsou také funkce pro značení změn a revize, které v reálném čase zobrazují dopad projektových změnv rámci daných souvislostí a výběru konfigurace. Teamcenter rovněž nabízí speciální OEM řešení pro automobilový a dopravní průmysl, které v rámci těchto odvětví řídí práci s komplexními kusovníky. To znamená zohlednění obchodního vlivu globalizace či digitálního modelování řízeného s pomocí kusovníků.

Teamcenter Řízení kusovníkůŘízení procesně specifických datových struktur a dat

Teamcenter podporuje tradiční možnosti řízení kusovníků, jako jsou uvolnění součástí pro výrobu či získávání kusovníku podle fyzického výrobku. Stejně tak ale podporuje rozšířené řízení kusovníků s definicí požadavků, simulací, výroby, zajištění zdrojů a dalších aktivit spojených s životním cyklem výrobku.

Řízení reprezentace životního cyklu

Teamcenter nabízí možnost provádění auditů produktových informací a poskytuje vizuální zpětnou vazbu. Snadno tedy uvidíte, které informace jsou kompletní a které se stále zpracovávají. Teamcenter je dále vybaven řadou funkcí sledujících, kde konkrétně je daná součást použita, kde se na ni odkazuje apod. Právě tyto funkce jsou zárukou správného pochopení dopadu každého návrhu.

Řízení souvislostí

Jednotliví uživatelé mohou pracovat v rámci svého pole působnosti či z perspektivy konfigurace výrobku založené na čase, stavu nebo charakteristikách souvisejících s funkcí výrobku.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Teamcenter Řízení kusovníkůDíky řízení kusovníků (BOM) lze rychle a přesně dodávat natrh správný produktový obsah
  • Prostřednictvím synchronizace na sebe navazujících kusovníků dochází k optimalizaci rychlosti uvádění výrobků na trh a zajištění lepší koordinace napříč všemi konstrukčními disciplínami
  • Individuální i týmovou produktivitu zvyšuje možnost práce uživatelů v logických souvislostech, jež poskytují společný rámec pro jejich produktová data
  • Potřebná dokumentace pro ověření výrobků a zajištění shody s legislativou je vždy po ruce
Nahoru