Řízení návrhového procesu

Teamcenter je vybaven funkcemi pro řízení konstrukčního procesu, které vytvářejí bezpečné prostředí pro sběra správu informací získávaných z různých MCAD, CAM,CAE a ECAD systémů. Tyto informace lze velmi snadno integrovat do jediného zdroje konstrukčních znalostí, které lze posléze využít v PLM.

Ukázka v nové verzi Teamcenter 9 - Design Review

Řízení projekční fáze

Teamcenter umožňuje uživateli sloučit projektová a konstrukční data z různých zdrojů do jednoho jediného zdroje konstrukčních znalostí. Jsou pak snadno dostupná jednotlivým pracovním týmům, které mohou bez problémů návrhy modifikovat a sdílet. Stejně tak mohou spolupracovat na produktovém designu při maximálním využití již existujících součástí, procesů a informací.

Řízení konstrukčních změn a procesů

V souboru konstrukčních dat můžete zavést revize a kontroly průběžných verzí návrhu. Teamcenter poskytuje uživateli předkonfigurované a na standardech založené procesy, jejichž prostřednictvím je možné konstrukční změny iniciovat, revidovat, schvalovat - a též provádět.

Ověřování návrhu

Teamcenter umožňuje vytvářet hierarchické struktury výrobku, které lze rozkládat na přehledné projektové a konstrukční úkoly. Teamcenter urychluje proces ověřování díky průběžnému shromažďování informací o změnách projektu. Širší týmy mohou vyvíjet a vizualizovat digitální simulace vycházející z konfigurovaných struktur výrobku, stejně tak mohou ve vzájemné spolupráci provádět posuzování alternativ. Unikátní funkce řízení souvislostí umožňuje konstruktérům vytvářet, ukládata znovu využívat stejných souvislostí opakovaně, během vyhodnocování dopadů projekčních změn napříč celým procesem návrhu výrobku.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Jednotný zdroj konstrukčních informací je dostupný všem projektovým týmům, byť by byly rozmístěny po celém světě
  • Jsou uchovávány pracovní toky a nejlepší postupy – pomáhají rozvoji společných standardů a procesů
  • ]Vyšší míra spolupráce a zrychlení návrhových procesů díky průběžnému shromažďování změn návrhu
  • Dochází k eliminaci času a nákladů na překlady dat, revize návrhů a ověřování dat při práci v různých CAD systémech
  • Díky nástrojům pro využití již existujících návrhů se v řešení Teamcenter zabraňuje opakovanému navrhování již jednou projektovaných částí, dochází ke snížení nákladů, omezení chybovosti a zkrácení času návrhového cyklu

Propojení s CAD/CAM/CAE systémy

Plně integrované propojení se systémy CAD/CAM/CAE umožní uživatelům téměř automaticky provádět veškeré úkoly spojené se správou dat, které souvisejí s příkazy systému Solid Edge. Kromě Solid Edge nabízí výjimečné propojení se systémy:

NX

Solid Edge

Autodesk Inventor

Autodesk AutoCAD - zašleme na vyžádání

SolidWorks

ProEngineer (Creo)

Catia

Obchodní shrnutí

  • o 30% až 70% kratší doba vývoje
  • o 65% až 90% méně technických změn
  • o 20% až 90% rychlejší uvádění výrobků na trh
  • o 200% až 600% vyšší digitální kvalita
  • o 20% až 110% vyšší produktivita pro inženýry a designery
Nahoru