Vizualizace životního cyklu

Teamcenter nabízí plnohodnotnou vizualizaci s rozšiřitelnou funkčností. Teamcenter je nezávislé Multi-CAD řešení, které umožňuje pružné načtení geometrie z libovolných CAD systémů.

Teamcenter využívá otevřené, avšak pro SIEMENS patentované JT technologie - standardní a nejpoužívanější protokol pro 3D vizualizaci nasvětě. Díky flexibilnosti a otevřenosti JT formátu můžete zasahovat do vývojového procesu v jeho raných fázích. Nemusíte ovládat více CAD programů. Různá oddělení mohou lépe spolupracovat, vyměňovat si informace a komentáře ve formě vizualizací. To zlepší a urychlí jejich rozhodování. Jednotlivá oddělení pracují efektivněji, protože mohou spolupracovat nad grafickými daty, testovat na nich nové nápady a kontrolovat funkčnost virtuálních prototypů.

Podnikové procesy lze rozšířit o tyto funkce

  • Base - plná 2D a základní 3D vizualizace produktu
  • Standard - 2D/3D vizualizace a tvorba poznámek
  • Professional - plně funkční 2D/3D analýza
  • Mockup - protvorbu kompletního digitálního prototypu a analýzu tvaru, rozměrů a funkcí

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

Teamcenter Vizualizace

  • Vizualizace a grafická spolupráce napomáhají jasnější představě a porozumění kritických míst výrobků a procesů
  • Oddělení, která nepracují s CAD systémy, mohou spolupracovat již od raných fází konstrukce
  • Použitím digitálních prototypů se výrazně snižují náklady a čas na výrobu fyzických prototypů
  • Rozšiřitelnost vizualizačních možností o specifické doplňky zaměřené na individuální procesy včetně virtuální reality, automatizované analýzy, virtuální ergonomie, simulace tolerancí, tvorby animací, ověřování kvality a plánování montáží

 

Nahoru