Základna firemních znalostí

Teamcenter umožňuje vaší společnosti skloubit informace o produktech, procesech, výrobě a servisu z různých aplikací do jediného zabezpečeného zdroje vědomostí a tyto informace následně chránit v rámci škálovatelného a otevřeného PLM systému. Nástroje pro rozšíření funkčnosti zajišťují maximální zhodnocení investice do řešení  Teamcenter

Komplexní PLM

Teamcenter dokáže řídit všechny typy dat, která definují výrobek napříč jeho životním cyklem. Zároveň přináší pokročilé funkce vyhledávání, navigace, škálovatelnosti i zabezpečení.

Podpora procesů

Teamcenter zachycuje a automatizuje procesy i nejlepší postupy (best-practicies) napříč PLM prostředím díky vyspělému přístupu ke zpracovávání pracovních toků a nakonfigurovaným funkcím pro řízení změn.

Základ pro implementaci

Teamcenter nabízí v jednom balíku kompletní portfolio řešení, takže jednotlivé funkční celky, zaměřené na konkrétní průmyslové obory, lze velmi rychle nasadit v praxi a urychlit tak návratnost investic do PLM.

Konfigurační nástroje

Jedná se o integrované konfigurační a programovací nástroje pro snadné a rychlé rozšíření funkčností dle specifických potřeb uživatele.

Nástroje pro propojení aplikací

Teamcenter lze bez problémů integrovat s dalšími firemními informačními systémy (včetně ERP a dalších instalací systému Teamcenter) a řídit tak efektivně procesy v rámci celé společnosti.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Vytvoření jednotného zdroje celopodnikového know-how, který lze zabezpečit a kontrolovat
  • Možnost rychlé instalace a spuštění oborově specifických řešení, která přispívají k rychlejší návratnosti investic
  • Snížení nákladů a zkrácení doby implementace díky rychlé konfiguraci řešení Teamcenter, bez nutnosti nákladných úprav
  • Efektivní využití investic do jiných podnikových aplikací a nastavení celopodnikových procesů napříč různými aplikacemi
  • Flexibilita pro různé organizace v rámci společnosti, které mohou využívat řešení Teamcenter tak, jak to nejlépe vyhovuje jejich potřebám
  • Možnost rozšíření řešení Teamcenter o specializované aplikace, jež reagují na konkrétní PLM požadavky uživatele a přitom nabízejí snadnou údržbu a budoucí aktualizaci
Nahoru