Seznam akcí

Seminář "Efektivní návrh a konstrukce formy"

29. 6. 2017

Máte nedostatek konstruktérů a jste pod tlakem jak rychle a bezchybně navrhovat formy pro vstřikování plastů?
V současné době se podobnými problémy zabývá většina výrobních společností se zaměřením na vstřikování plastů.